מכרזי רכש ושירותים

מכרזי רכש ושירותים

  • הזמנה + נוהל  נוהל הצטרפות למאגר היועצים וטופס בקשה – לחצו כאן
  • הזמנה + נוהל הצטרפות למאגר ספקים וטופס בקשה – לחצו כאן
שם המסמךתאריך אחרון להגשה
מכרז 1/2020 - גידור פארק השלום18/02/2020 בשעה 18:00
מכרז 2/2020 תכנון מפורט
18/02/2020 בשעה 18:00
מכרז פומבי לתפקיד מוביל פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות14/10/2019 בשעה 12:00
התקשרות בפטור ממכרז 1.2020 חוקי עזר12/03/2020 בשעה 15:00
התקשרות בפטור ממכרז 2.2020 שירותי פיקוח על הסקר ומספור בתים12/03/2020 בשעה 15:00
מכרז 2-2020 לתכנון מתחמים E25/03/2020 בשעה 18:00
מכרז מס' 4-2020 - למתן שירות ניול ופיקוח בפקויקט הקמת 16 יחידות דיור שכ' המחצבה25/03/2020 בשעה 18:00
מכרז 3-2020 סקר ארנונה על בסיס GIS26/03/2020 בשעה 18:00
מכרז מס 5-2020 שיקום מגרש כדורגל
כתב כמויות שיקום מגרש כדורגל 5-2020
30/06/2020 בשעה 18:00
מכרז מספר 6-2020 הסדרת גישה ושיקום גרעין הכפר
כתב כמויות שיקום גרעין הכפר 6-2020
30/06/2020 בשעה 18:00
מכרז מספר 07/2020 - ביטוחי המועצה
תשובות לשאלות הבהרה
30/07/2020 בשעה 13:00
מכרז נגישות מס 8-2020
כתב כמויות מכרז 8-2020 נגישות
29/07/2020 בשעה 18:00
מכרז 9-2020 חדר מורים
כתב כמויות ומפרט טכני מכרז 92020 חדר מורים
22/07/2020 בשעה 18:00
מכרז 10-2020 שיפוץ גני חובה
כתב כמויות מכרז 10/2020
29/07/2020 בשעה 18:00
מכרז פומבי 11-2020 | מתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
הזמנה לקבל הצעות
21/08/2020 בשעה 17:00
מכרז פומבי 12-2020 | לעבודות ניקוז ותיעול
הזמנה לקבל הצעות
07/10/2020 בשעה 18:00
מכרז פומבי 13-2020 | ביצוע עבודות שיפוץ אולם ספורט
הזמנה לקבל הצעות
07/10/2020 בשעה 18:00
מכרז פומבי 14-2020 | ביצוע עבודות שלב ג' פארק השלום09/12/2020 בשעה 18:00
מכרז 1/2021 למתן שירותי ניהול תכנון לשדרוג בית ספר "אלחואר" בפסוטה לעמידה בפני רעידות אדמה07/04/2021 בשעה 16:00
מכרז 2/2021 לביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי הגן העתידי19/05/2021 בשעה 18:00
מכרז 3/2021 למתן שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
נספח א' - מפרט הצעות ומחירים
23/08/2021 בשעה 18:00
מכרז/חוזה פומבי מס' 4/2021 - פיתוח שכונת המחצבה 16 יח"ד
כתב כמויות
רשימת תוכניות ומפרט
24/11/2021 בשעה 18:00
פרסום מכרז פומבי מס' 2-20222- מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום כבישים אספלט קירות תומכים ותיעול + שיפוץ ושיקום המרחב הציבורי + הצללה פסוטה
קיר כובד
23/03/2022 בשעה 18:00
נוסח פרסום מכרז 1/22 - לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים בפסוטה
מסמכי המכרז
27/04/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי 01/2022 לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים בפסוטה
הארכת מועד הגשה
מסמך הבהרות
02/05/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 3/2022 לביצוע עבודות סלילת ושיקום דרכים חקלאיות

נוסח פרסום

כתב כמויות

תוכניות
18/07/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי 04/2022 לביצוע עבודות עיצוב מרחבי גן עתידי פסוטה

כתב כמויות

תכנון
25/07/2022 בשעה 18:00
מכרז לאספקה והתקנה של מקרנים אינטראקטיביים לבית ספר אלחואר
03/08/2022 בשעה 18:00
מכרז שמירה מוסדות חינוך ומוסדות ציבור
3/8/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 6/2022 ביצוע עבודות פארק השלום - שלב 4

כתב כמויות

תכניות ופרטים
17/08/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 7/2022 לביצוע עבודות סלילת ושיקום דרכים חקלאיות

כתב כמויות

תכניות ופרטים
17/08/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 8/2022 לקבלת שירותי פיקוח ותיאום הנדסי לצורך ביצוע עבודות בניית מבנה מועצה, מקלט ומחלקת רווחה ביישוב פסוטה

הודעת הפרסום

22/09/2022 בשעה 18:00
מכרז מס' 09/2022 - לקבלת שירותי טיפול משפחתי וזוגי

הודעת הפרסום
26/09/2022 בשעה 12:00
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הודעת הפרסום

נספח א' - מפרט הסעות
21/09/2022 בשעה 18:00
מכרז לביצוע עבודות הקמת תחנת טרנספורמציה פנימית טרומית ושקועה

הודעת הפרסום
19/10/2022 בשעה 18:00
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

הודעת הפרסום

נספח א' - מפרט הסעות
03/10/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 13-2022 להציע הצעות לרכישת רכב בעסקת המרה (טרייד אין)

הודעת הפרסום

נוסח פרסום
09/11/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי לביצוע עבודות הקמת תחנת טרנספורמציה פנימית טרומית ושקועה


נוסח פרסום
07/12/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח ושיקום כבישים אספלט קירות תומכים ותיעול

כתב כמויות

עבודות תיעול

נוסח פרסום
07/12/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי לאספקת שירותי אבטחה לאירוע הכריסמס 2022


נוסח פרסום
28/11/2022 בשעה 18:00
מכרז פומבי לרכישת רכב בעסקת המרה טרייד אין


נוסח פרסום
28/11/2022 בשעה 18:00
מכרז 15/2022 - מכרז דרכים חקלאיות אלשוגור


נוסח פרסום


כתב כמויות


חתכים


תנוחות
08/01/2023 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 1-2023 - תכנון מבנה הכולל מרכז נוער, מגר ותחנה לאם ולמשפחה בישוב פסוטה

נספח 9 - תשריט

מענה לשאלות הבהרה
22/02/2023 בשעה 18:05
מכרז פומבי מס' 2-2023 - מכרז פומבי לביצוע עבודות שיקום דרכים חקלאיות- דרך השלום (עכברה)

תוואי העבודה

נוסח פרסום

חתך טיפוסי
כתב כמויות

13/04/2023 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 03/2023 , לקבלת הצעות למתן שירותי תכנון להתאמת מגרש כדורגל קיים בפסוטה
נוסח פרסום
03/05/2023 בשעה 18:00
מכרז פומבי מס' 4-2023 - לביצוע עבודות סלילה ושיקום דרכים חקלאיות - דרך השלום עכברה
נוסח פרסום
חתך טיפוסי לרוחב הכביש
כתב כמויות
תוואי העבודה
10/05/2023 בשעה 18:00
מכרז שיפוץ בית ספר אלחיואר
נוסח פרסום
כתב כמויות
15/06/2023 בשעה 18:00
מכרז מס' 06-2023 - לביצוע עבודות שיפוץ בית הקשיש
כתב כמויות
מסמכי המכרז
15/06/2023 בשעה 18:00
מכרז הסעות מס' 07-2023 לאתר המועצה המקומית פסוטה
מפרט הסעות ומחירים
21/08/2023 בשעה 16:00