צור קשר

צור קשר

טלפון: 04-9870228
פקס: 04-9870304
דוא"ל: [email protected]

שעות ומועדי עיון בנוהלים הכתובים בחוקי העזר:
ימים ב'-ה' במשרד גזבר המועצה
בין השעות 10:00-12:00