מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי

מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי

המחלקה עוסקת בקידום ערכי התרבות במועצה ומובילה את החינוך הבלתי פורמלי תוך ניצול יעיל של זמן הפנאי של הצעירים והנוער.

העבודה מבוססת על קידום תכניות ופרויקטים שונים אשר מתמקדים בנוער ובצעירים.

מנהלת המחלקה, רים פרנסיס