מחלקת תברואה ורישוי עסקים

מחלקת תברואה ורישוי עסקים

תברואה:

המחלקה פועלת למתן שירותים לתושבי הכפר בתחומים : איכות החיים והסביבה, תברואה, מים, וטרינריה, פיקוח על איכות הסביבה ועל אכיפת חוקי עזר, רישוי עסקים, אחריות על פינו אשפה ופסולת, ריסוסים והדברה למניעת יתושים, עכברים ומזיקים שונים.

שמירה על קשר הדוק עם המשרד לאיכות הסביבה בנושא זיהום אוויר, רעש ומפגעי סביבה .

רישוי עסקים:

מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית פסוטה , אחראית על ניהול רישוי עסקים טעוני רישוי, במטרה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור הרחב, במסגרת זו, שמה לה המחלקה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים, בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק, תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

מנהל המחלקה, סלימאן סבית