מחלקת רווחה

מחלקת רווחה

מחלקת הרווחה מספקת שירותים לכלל התושבים.

המחלקה משקיעה מאמצים רבים בשמירה על הקיים ובפיתוח תוכניות ושירותים חדשים.

-המחלקה מעורבת במכלול נושאים ובעיות המעסיקות את הפרט והחברה : הגיל הרך,ילדים,נוער,משפחה וקשישים.

הפרויקטים נבחרים לאחר זיהוי, איתור והערכת צרכים וכחלק מתכונית עבודה שנתית לכל עובד.

בכל פעילות, המחלקה מונחה על עקרונות של קידום רווחת הפונים, מיצוי יכולת הפרט, יצירת מודעות חברתית לשינוי, בניית שותפיות, אחריות ומעורבות בקרב התושבים והנהנים מהשירות.

מנהל הרווחה, אח'לאס ואכים ח'ורי