מחלקת משאבי אנוש ורכש

מחלקת משאבי אנוש ורכש

משאבי אנוש:

ניהול של המשאב האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות.

תחומי אחריות:

 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.

 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.

 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.

 • פיתוח של ההון האנושי ושל תהליכים ארגוניים ברשות.

 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.

 • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.

 • ניהול יחסי העבודה ברשות.

 

רכש:

מערך הרכש במועצה נמצא בצומת דרכים החשובה לכלל הארגון.

מטרת מערכת הרכש היא לבצע את כל פעילויות הרכש תוך ניצול מיטבי של התקציב הייעודי.

 

עקרונות עבודה:

 • לייצג את הרשות בנאמנות, הגינות ויושר.

 • לבצע פעולת רכש : בכמות הנכונה, באיכות הנכונה, במחיר הנכון, בתזמון הנכון ובמקור הנכון.

 •  לשמור על סטנדרטים איכותיים הנדרשים.

 • לקדם סטנדרטיזציה ולמנוע בזבוז וכפילות.

 • להבטיח אספקה שוטפת של חומרים ומוצרים.

 • תמיכה לוגיסטית לכל אגפי המועצה ומחלקותיה.

 •  מכשיר לביצוע מדיניות של הנהלת המועצה.

מנהלת המחלקה, פרוסינה שמאס