מחלקת חינוך

מחלקת חינוך

מטרות התפקיד:

גיבוש מדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית ברוח מדיניות משרד החינוך ובהלימה עם הנחיותיו.

 

תיאור אחריות בתהליכים מרכזיים:

התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך, תכנון תשתיות המיועדות לתחום החינוך, ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך, קידום יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך, ליווי, מעקב ובקרה של בתי הספר היסודיים, העל-יסודיים וגני הילדים, טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה במוסדות החינוך וניהול צוות העובדים באגף החינוך.

הנגשה

מנהלת המחלקה:
רים פרנסיס – 052-8605111 / [email protected]

מוסדות חינוך בכפר:

  • בית ספר פסוטה – תריז האשול  (מנהל בית הספר) – 050-7362412

  • גני חובה – תגריד סמעאן – 052-6547489

  • גני חובה – רינה פרנסיס – 050-7699003

  • גני טרום חובה – נגמה פרנסיס – 052-8343855

  • גני טרום חובה – גואהיר דקואר – 054-2508492

  • גני טרום חובה – סארה סוויד – 050-7817647

מוסדות חינוך על – יסודיים:

  • בית ספר תרשיחא – רנדה אגה – 04-9979069

  • בית ספר נוטרדאם מעיליא – איאד קסיס – 04-9975249