מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה

תחומי אחריות:

  1. יעוץ כללי בענייני בנייה ופיתוח.

  2. תיאום בין הקבלנים למועצה.

  3. ייזום הבנייה לפי החלטות המועצה, ליווי תכנון וביצוע.

  4. תכנון תכניות מפורטות. תכניות מתאר ותכניות אב.

  5. פיקוח ורישוי על הבנייה ביישוב.

  6. תכנון נופי.

  7. טיפול בתלונות הציבור.

  8. תכנון הסדרי תנועה.

  9. שיקום ושיפור פני היישוב והתשתיות.

  10. טיפול במבנים מסוכנים.

מהנדס המועצה, ח'ליל בסל