מחלקת גזברות

מחלקת גזברות

המנהל הכספי מבצע את מדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן.

המנהל הכספי הנו תחום נרחב הנוגע בכל פעילויות המועצה: גיוס משאבים, תקציבי פיתוח, תקציבי משרדי הממשלה, מפעל הפיס, משרד החינוך ובנקים .

המנהל הכספי "גזבר" כולל את מחלקת הנהלת חשבונות, שכר ומחלקת הגביה .

גזבר המועצה - ג'ורג' מנסור