מחלקת גבייה

מחלקת גבייה

אחראי על שומה וגביית מיסי ארנונה,אגרות והיטלים מכל התושבים ובעלי הנכסים בתחום המועצה המחויבים בתשלום על פי החוק .

מנהל המחלקה, מוסא ג'רייס

  • 052-2479991
  • mousajeryes@gmail.com