מחלקת ביטחון ושירותי חירום

מחלקת ביטחון ושירותי חירום

תפקידי מחלקת הביטחון ושעת חירום:

מחלקת הביטחון של המועצה אחראית על מכלול תחומים הקשורים לביטחון השוטף של הכפר, ביטחון ובטיחות מוסדות החינוך והכנת הכפר לכלל תרחישי שעת חירום שהוגדרו ע"י רשויות שעת חירום של משרדי הממשלה.

 

פעילות המחלקה כוללת:

  • אחריות על הביטחון השוטף של הישוב באמצעות מערך אבטחה המופעלת ע"י חברת שמירה.

  • הדרכה ושמירה על כשירות מבצעית של צוות האבטחה ההיקפית.

  • אחריות על אבטחת מוסדות החינוך בישוב על פי הקריטריונים של משטרת ישראל ומשרד החינוך.

  • הדרכה ושמירה על כשירות מבצעית של צוות אבטחת מוסדות החינוך.

  • תאום ובקרה על הכשרת של סגל המנהלות, המורים והגננות העוסקים\ות בביטחון ובטיחות במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ בית ספריות, ע"י אנשי מקצוע מטעם משרד החינוך.

  • אפיון והקמה של מרכיבי ביטחון בסיוע תקציבים של פקע"ר, משרד הביטחון ומשרד הפנים.

  • אפיון ופיקוח על הקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך.

  • ניהול ואחזקה של מחסני שע"ח.

  • תאום ופעילות משותפת עם גורמי צבא, מנהל אזרחי, משטרה, כב"א, מד"א, משרדי ממשלה רלוונטיים.

מנהל המחלקה, רוזי אבו איוב