מכרזי כח אדם

שם המסמךתאריך אחרון להגשה
מכרז כ.א. 2021/5 טבחית מעון מעון יום12/07/2021 בשעה 12:00
מכרז כ.א. 2021/2 מנהל/ת מעון יום
12/07/2021 בשעה 12:00
מכרז כ.א. 2021/4 מטפלת מעון יום
12/07/2021 בשעה 12:00
מכרז כ.א. 2021/3 מטפלת אחראית מעון יום
12/07/2021 בשעה 12:00
מכרז 02/2020 - רכז/ת לתוכנית מרכב לקידום תעסוקת צעירים/ות בסיכון בפיקוח מחלקת הרווחה04/06/2020 בשעה 12:00
מכרז 01/2020 - מנהל יישובי למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול04/06/2020 בשעה 12:00
פניה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי קבוע18/02/2019 בשעה 15:00
מכרז מבקר פנים וממונה תלונות הציבור14/07/2020 בשעה 12:00
מכרז כ"א חיצוני 01/2022 - מבקר פנים וממונה תלונות הציבור במועצה31/01/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני כ.א. 2022/2 לתפקיד מנהל מחלקה לפיתוח כלכלי ולמיצוי משאבים במועצה22/02/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני כ.א. 2022/03 לתפקיד מנהל יחידת ספורט24/02/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני 3/2022 לתפקיד רכז מעורבות חברתית במרכז צעירים
1. טפסים למילוי ע"י המועמד
12/04/2022 בשעה 12:00
מכרז 05/2022 - מבקר פנימי וממונה תלונות הציבור למועצה23/05/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני 6/2022 למנהל מחלקת חינוך
נוסח פרסום בעיתונות
06/06/2022 בשעה 12:00
הליך לבחירת שני/שתי עובדי/ות ניקיון01/07/2022 בשעה 12:00
מכרז 07/2022 לתפקיד רופא וטרינר רשותי
נוסח פרסום
27/07/2022 בשעה 12:00
מכרז 08/2022 לתפקיד רכז/ת לתכנית מרחב לקידום תעסוקתי צעירים בסיכון18/07/2022 בשעה 12:00
מכרז 09/2022 לתפקיד רכז/ת התנדבות18/07/2022 בשעה 12:00
מכרז
10/2022 לתפקיד תובע עירוני חיצוני
14/10/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני 10/2022א מבקר פנימי וממונה תלונות הציבור
נוסח פרסום
31/10/2022 בשעה 12:00
מכרז חיצוני 01-2023 מבקר פנימי וממונה תלונות הציבור למועצה
נוסח פרסום
09/02/2023 בשעה 12:00
מכרז כ.א מס' 3-2023 לתפקיד עו-ס לתוכנית מעגל בנות ומעגל בנים - במ.מ.פסוטה
נוסח פרסום
20/03/2023 בשעה 12:00
מכרז כ.א. מס' 04-2023 לתפקיד מבקר פנימי וממונה תלונות הציבור במועצה
נוסח פרסום
22/06/2023 בשעה 12:00
מכרז כ.א. מס' 05-2023 לתפקיד מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
נוסח פרסום
17/07/2023 בשעה 12:00
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023
24/08/2023 בשעה 16:00
מכרז כ.א. חיצוני מס' 06-2023 - לתפקיד מבקר פנימי וממונה תלונות הציבור ברשות
17/08/2023 בשעה 12:00