הצהרת פרטיות

הצהרה – כללי

מועצה מקומית פסוטה מחויבת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, שבאמצעותו היא מציעה מידע ושירותים לקהל הרחב, שמשרת ומיועד לכל הגילאים.

הצהרת פרטיות זו נוגעת אך ורק למידע האישי הנאסף באמצעות אתר האינטרנט של מועצה מקומית פסוטה, שכן שמירת פרטיותכם והשימוש במידע מתבצע באופן המתואר בהצהרת פרטיות מטעם המועצה.

לשם שיפור השירות, מועצה מקומית פסוטה מאפשרת לקבל את הערותיכם לגבי הצהרת פרטיות זו, ואם הנכם סבורים כי המועצה לא פעלה ואינה פועלת בהתאם להצהרה זו, יש לפנות אליה באמצעות אתר האינטרנט או בפניה ישירה למשרדי המועצה. 

——————————————————————————–
 

סוג המידע שנאסף, ומדוע הוא נאסף?

בחלק מהשירותים באתר, מועצה מקומית פסוטה אוספת מידע אישי על משתמשי האתר, כגון שם מלא, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב. מועצה מקומית פסוטה עשויה אף לאסוף מידע כגון מיקוד, גיל, מין, העדפות, תחומי עניין ונושאים מועדפים. מידע הנאסף ע"י המועצה עשוי להיות משולב עם מידע הקיים ברישומיה. מטרת איסוף המידע נועדה רק כאשר המידע חיוני למען אספקת שירות מסוים או למטרת אבטחה.

מועצה מקומית פסוטה אוספת גם מידע אודות החומרה והתוכנה במחשב שלכם. מידע זה כולל: כתובת IP, סוג הדפדפן, זמני גישה וכיו"ב. מידע זה משמש את המועצה להפעלת השירות, לשמירה על אבטחת השירות ולצורך עריכת סטטיסטיקה בנוגע לשימוש בשירות שעומד לרשות הקהל.

מועצה מקומית פסוטה עוקבת אחר הדפים בהם הנכם מבקרים באתר שלה, כדי לגלות אילו דפים ושירותים הם הפופולאריים והנחוצים ביותר. המידע משמש לפיתוח ושדרוג האתר בהתאמה לצרכי המשתמש.

באתר המועצה יופיעו לפעמים קישורים לאתרים חיצוניים, מועצה מקומית פסוטה ממליצה למשתמשים לעיין בהצהרות הפרטיות של אתרי האינטרנט שאליהם  בוחרים לעבור מתוך האתר, כדי שתבינו איך אתרים אחרים אוספים מידע אודות המשתמשים בו ומשתפים אותו עם גורמים אחרים. למען הסר ספק, מועצה מקומית פסוטה אינה אחראית להצהרות הפרטיות או לתוכן אחר באתרי אינטרנט שמחוץ לאתר האינטרנט שלה.

——————————————————————————–
 

מה השימוש שהמועצה עושה במידע המגיע לידיה?

מועצה מקומית פסוטה ו/או האחראי על שירות התפעולי מטעמה אוספים את המידע האישי שלך הנחוץ לאספקת השירות בלבד ומשתמשים בו כדי לתפעל את האתר ולספק את השירותים. המועצה אף עשויה לפנות אליך כדי לספק מידע, ליצור עמך קשר, לבצע סקרים כדי לבדוק את דעותיך לגבי השירותים הקיימים וכן להציע לך שירותים נוספים ואחרים.

המועצה אינה מוכרת, משכירה או מחכירה את רשימות המשתמשים לגורם חיצוני כלשהו.

במידה והמועצה תשכור חברות אחרות לבצע עבודה שירותים כלשהן כגון עיבוד והעברה של הודעות דואר, מתן תמיכה למשתמשים ו/או כל פעולה אחרת, המועצה תספק לחברות אלה רק את המידע האישי הדרוש להן כדי לספק את השירות. החברות נדרשות לשמור על הסודיות של המידע הבסיסי המועבר והן מנועות מלהשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

המועצה אינה משתמשת במידע אישי רגיש, כגון גזע, דת או שיוך פוליטי, ואינה חושפת מידע זה, ללא הסכמת המשתמש המפורשת.

המועצה עשויה לגשת אל ו/או לחשוף את המידע האישי שלך אם תידרש לעשות זאת לפי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו חיונית כדי:

  1. לציית לצו החוק או לציית לתהליכים משפטיים הנוגעים למועצה מקומית פסוטה או לאתר;
  2. להגן על הזכויות או הקניין של מועצה מקומית פסוטה ואתר האינטרנט; או
  3. לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר שלה או של הציבור כולו.

——————————————————————————–
 

הצורך באבטחת המידע

מועצה מקומית פסוטה מחויבת להגנה על אבטחת המידע האישי שלכם. אנו משתמשים במגוון של הליכים וטכנולוגיות אבטחה המסייעים להגנה על המידע האישי שלכם מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה.