בחירות 2023

חלוקת מחברות מועמדים – מועצה מקומית פסוטה

החלקוה למחברות רשימת מועמדים והצעות מועמד תתבצע ביום חמישי 24/08/2023 בין השעות 17:00-20:00 בבניין המועצה המקומית.
מועדים אחרים לחלוקה בתיאום עם אוסאמה סעד, מנהל הבחירות.

לכל המועמדים לבחירות,
מצורפת רשימת אותיות תפוסות ופנויות וכן רשימת באי כוח סיעות הכנסת.
יש להציג ייפוי כוח מטעם באי כוח הסיעות בכנסת במקרה של שימוש באותיות התפוסות.