ספר טלפונים

מחלקת גזברות
גזבר המועצה – ג'ורג' מנסור | 04-9871040 | gorge.fassuta@gmail.com

מזכירת המועצה
רינה חורי |  052-6944125 | rinna1960@gmail.com

מחלקת רווחה
מנהל המחלקה – אח'לאס ואכים ח'ורי | 054-4826523 | revahaf@walla.com

מחלקת גבייה
מנהל המחלקה – מוסא ג'רייס | 052-2479991 | mousajeryes@gmail.com

מחלקת שכר
מנהל המחלקה – יוסף עאסי | 054-8009713 | yosif24@gmail.com

מחלקת משאבי אנוש ורכש
מנהל המחלקה – עאטאלה חורי | 050-3606613 | atakhy@gmail.com

מחלקת הנדסה
מהנדס המועצה – ח'ליל בסל | 054-7889948 | handasa@fassuta.muni.il

מחלקת חינוך

מחלקת תברואה ורישוי עסקים
מנהל המחלקה – סלימאן סבית | 050-7437432 | sleman@fassuta.muni.il

מבקר המועצה
נחלה חורי | 054-4479718 | fassouta1@fassuta.muni.il

מחלקת ביטחון ושירותי חירום
מנהל המחלקה, רוזי אבו איוב | 052-5531301 | rozayay@walla.com

מחלקת תרבות וחינוך בלתי פורמלי
מנהלת המחלקה – רים פרנסיס | 052-8605111 | kabaset.f@gmail.com

יועץ משפטי
חנא ג'רייס עו"ד